شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار عکسهای میکروسکوپی جالب

pasargad beauty clinic

عکسهای میکروسکوپی جالب

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف1. The image of red blood cells : Fantastic Images from Beneath the Skin

تصویر گلبولهای قرمز خون . تصاویر فانتزی از زیر پوست.

 


2.
Here the blood cells are traveling along a vein within the liver. The images are provided by the Science Photo Library.

در اینجا سلولهای خونی در حال گذر از یک ورید داخل کبد می باشند.تصویر توسط کتابخانه عکس علمی تهیه شده است.

 


3. This bead-like structure with its projecting legs is a nerve cell. It sends signals and commands to and from the brain.

این ساختمان دانه تسبیحی با زوائد انشعابی یک سلول عصبی است که سیگنالها را به مغز فرستاده یا از آن دریافت می کند.

 


4. This dirty-looking surface is actually a healthy tooth. The cells in the green layer produce enamel, which protects the toot! h.

این سطح به ظاهر کثیف در واقع یک دندان بهداشتی و تمیز است . سلولهای لایه سبز، مینا می سازند که از دندانها محافظت می کند!

 

 


5. A cross section of a piece of carpet? This is actually the small intestine where food is digested.

مقطع عرضی قسمتی از یک فرش؟ این تصویر در واقع روده کوچک است که غذا در آن هضم

می شود.6. The surface of the tongue is rough due to these paillae, which contain the taste buds and send tactile information to the brain.

سطح زبان به علت وجود این پاپیلاها که شامل جوانه چشایی می باشند زبر است. این جوانه ها اطلاعات تماسی را به مغز مخابره می کنند.7. The cells lining the stomach secrete a layer of mucus to protect against the acidic gastric juices.

سلولهای پوشاننده معده در برابر مایع اسیدی معده لایه ای از موکوس ترشح می کنند.

 


8. These crystals may look pretty, but the kidney stones they form can be extremely painful to pass through the urine.

این کریستالها ممکن است زیبا به نظر برسنداما سنگهای کلیه ای که ایجاد می کنند ، هنگام عبور از میزنای می توانند بینهایت دردناک باشند.

 


9. These match-like structures are found in the brain and secrete a substance that cushions the brain and spinal cord against shock

این اجزاءچوب کبریتی در مغز دیده می شوند و ماده ای را ترشح می کنند که برای مغز و نخاع همانند بالشتکی در برابر شوک عمل می کند.

 


10. Rose petals scattered on a scarlet divan? This is actually the lining of the rectum 

گلبرگ رز پراکنده شده در لفافه ای ارغوانی. این در واقع پوشش راست روده است.